INISIATIEF RONDOM STANDPUNT- INNAME TEEN RASSISME DEUR ARNSA

(ARNSA: The Anti-Racism Network of South Africa)

Probleem van rassisme in Suid-Afrika

Alhoewel daar in 1994 ʼn einde tot apartheid gekom het, dui verslae daarop dat daar ʼn oplewing in rassistiese insidente is en dat daar verharde, rassistiese houdinge in Suid-Afrika is. Tans is daar ook ʼn groeiende groep mense en organisasies wat opstaan teen rassisme. Hulle het tot die besef gekom dat rassisme elke dag aangespreek behoort te word.

Reaksie op die probleem van rassisme – ARNSA

Die Anti-Racism Network South Africa (ARNSA) verteenwoordig meer as 80 organisasies van reg oor die land en het in November 2015 ontstaan. Die netwerk word gelei deur die Ahmed Kathrada & Nelson Mandela Foundation. In Februarie 2016 is die konsep van Anti-Rassisme-Week (14-24 Maart 2016) geloods, ʼn inisiatief wat eerste van sy soort in Suid-Afrika is.

Hoekom word Anti- Rassisme Week gehou?

 • Om ʼn breër publieke bewussyn van rassisme te skep en hoe dié bewussyn individue en die breër gemeenskap van Suid-Afrika beïnvloed.
 • Om goeie praktyk inisiatiewe te identifiseer, bevorder en verbreed om rassisme te voorkom en uit te wis.
 • Om gemeenskappe en individue te bemagtig om aksie te neem om rassisme uit te daag en om regstelling te soek waar rassisme wel voorkom.

Waar is die NG Kerk betrokke

 • Die NG Kerk is reeds by ARNSA en anti – rassisme betrokke deur verteenwoordigers van die Seisoen van Menswaardigheid.
 • Rassisme is ‘n belangrike tema van die Seisoen van Menswaardigheid.
 • Dokumente, artikels en verklarings t.o.v anti – rassisme is deur die NG Kerk ontwikkel en op die webtuiste www.ngkerk.org.za beskikbaar vir gebruik.
 • Die NG Kerk is betrokke by die SARK se inisiatiewe rondom rassisme.
 • Saam met die VGK deel van die WCRC se veldtog teen rassisme.

Wat kan gemeentes doen?

 • Predikante en lidmate kan betrokke raak by ‘n inisiatief wat deur ARNSA gereël word vir die 21ste Maart in Sharpville. Moderators kan geskakel word om meer te wete te kom oor hierdie inisiatief.
 • Indien daar belangstelling is om die geleentheid by te woon skakel asb met ds Paul Grobler( 082 653 5734)
 • ‘n Liturgie wat anti – rassisme hanteer is beskikbaar op die NG Kerk se webtuistes: www.ngkerk.org.za en www.menswaardigheid.co.za
 • Bid op Palmsondag oor die saak van rassisme in ons samelewing.
 • Deelname, saam met VGK, aan “Churches addressing Racism” veldtog van die WCRC, op 6 April 2016, konferensie in Bloemfontein UV kampus.

Dr GF Claassen
Algemene Sekretaris