LITURGIESE VOORSTELLE VIR PALMSONDAG – 20 MAART 2016

Litanie vir Palmsondag 2016 (Skuldbelydenis en Verootmoediging)

Genadige God, ons dank u dat u die mensdom as een groot familie gemaak het met sy ryke skakering van volkere en kulture.

Verryk ons lewens deur ons u teenwoordigheid in diegene wat anders as ons is te wys.

Ons dank U dat U ons, asook elke ander mens op aarde, na u beeld geskape het, as u verteenwoordigers op aarde.

Gee dat ons die waardigheid wat U aan elke mens gegee het sal raaksien en erken.

Ons vra nou Here: Maak ons vry van die sonde van rassisme wat die waardigheid van mense ontken en so haat, vooroordeel en afguns in ons harte laat posvat.

Here, wees ons genadig

Maak ons vry van die siening dat ander mense van ander rasse minderwaardig is en daarom nie menswaardige behandeling verdien nie.

Christus, wees ons genadig

Vergewe ons vir die kere dat ons stilgebly toe ons moes gepraat het, niks gedoen het terwyl ons moes optree, ons rug gedraai het terwyl ons verantwoordelikheid moes neem – en so toegelaat het dat rassisme gedy.

Heer, wees ons genadig

Breek die mure af wat skeiding maak.

Help ons om grense oor te steek, op te staan vir verontregtes, verhoudings te bou met mense wat anders as ons is, brûe te bou oor klowe wat mense skei.

Maak ons anders deur ons gedagtes te vernuwe.

Help ons om mekaar te respekteer, na mekaar te luister, mekaar te aanvaar en mekaar lief te hê.

Gebede vir Palmsondag 2016:

Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. U het ons na u beeld geskape. U maak ons deel van u ewig-liefdevolle gemeenskap deur ons saam met Christus te kruisig en saam met Hom op te wek. Ons vra dat U met oë vol deernis en liefde na ons as mense-familie sal kyk. Verwilder die haat en hoogmoed wat in ons harte kom nesmaak; bind ons saam deur bande van eenheid, geregtigheid en versoening; laat ons iets van die heelheid en harmonie wat U tussen mense wil bewerkstellig nou reeds te toon .

Vader, Seun, Heilige Gees

Hoor ons gebede

Drie-enige God, ons harte gaan uit na diegene wat die pyn van rassisme in hulle saamdra; teen wie daar gediskrimineer is op grond van die kleur van hulle vel; wat as minderwaardig beskou en behandel is; wat in die diepste van ellendes gedompel is deur die geweld van rassiste en rassisme. Ons vra, Here, dat U self hulle sal genees.

Vader, Seun, Heilige Gees

Hoor ons gebede

Drie-enige God, ons land gaan gebuk onder geweld wat aangevuur word deur rassehaat. Ons huise, skole en universiteite brand. Mense word saamgesleur deur ‘n vloedgolf van weersin en wraaksug gebore uit die onreg van die verlede en die gevoelloosheid en onbegip van die hede. Here, maar ons land weer heel.

Vader, Seun, Heilige Gees

Hoor ons gebede

Drie-enige God, die klowe en mure tussen die mense in ons land word al hoe groter en hoër. Met woorde sny ons mekaar in repe. Met ons dade doen ons skade aan liggaam en eiendom. Here, ons wil weer na opkyk, want ons weet waar ons hulp vandaan kom. Ons vra, Here, laat ons die pyn die verlede ons van ‘n toekoms beroof nie.

Vader, Seun, Heilige Gees

Hoor ons gebede