Kerke beplan groot veldtog vir versoening

Neels Jackson

Die kerke van Suid-Afrika beplan ʼn groot versoeningsveldtog in die land saam met organisasies wat die leiers van die jeugopstande van 1976 en die diensplig-generasie verteenwoordig. Die tema, na aanleiding van Psalm 98, is: Sing ʼn nuwe (Suid-Afrika) lied!

Die veldtog sal begin met veertig dae van gebed van 7 Mei tot 15 Junie. Op 16 Junie word die Soweto-opstand van 1976 herdenk. Kerkleiers wil hê dié belangrike simboliese geleentheid moet gebruik word om ʼn proses van versoening en heling te begin wat deurloop tot op Versoeningsdag op 16 Desember.

Die gedagte is dat die kerke self eienaarskap neem van die proses en dat daar nie toegelaat moet word dat die proses deur politieke groepe gekaap word nie. Kerkleiers sê dat dit vir die sukses van die veldtog belangrik is dat baie witmense daaraan deelneem. Dit geld veral lidmate van die Afrikaanse kerke van wie baie lidmate diensplig gedoen het.
Vir Saterdag 11 Junie word ʼn groot byeenkoms in die Orlando-stadion in Soweto beplan. Op 16 Junie sal daar vroeg die oggend ʼn diens wees by die Regina Mundi-kerk in Soweto. Kerkleiers sal ook deelneem aan ʼn liturgiese seremonie by die Hector Pieterson-monument.

Kerke wil ook so gou moontlik ʼn spyskaart van moontlikhede aan hulle gemeentes beskikbaar stel van hoe hulle van 16 Junie tot 16 Desember kan deelneem aan die veldtog vir versoening.

Die kerke werk in hierdie aksie met twee uiteenlopende groepe saam. Die een is die June 16 Foundation, ʼn veelparty-organisasie bestaande uit die leiers van die jeugopstande van 1976, onder leiding van mnr Dan Montsitsi. Die ander is die SA Weermagvereniging wat die dienspliggenerasie verteenwoordig, onder leiding van afgeterede kol Jan Malan.

Kerkleiers wat nou by die proses betrokke is, sluit in dr Frank Chikane van die AGS, dr Kobus Gerber, vorige algemene sekretaris van die NG Kerk, en eerw Moss Nthla van die evangeliese Alliansie in Suid-Afrika. Ds Marius Cornelissen, die vorige kapelaan-genaraal, mev Suzette Pelser van Turn2God Ministries, me Elizabeth Jordaan van Jericho Mure en prof Piet Meiring wat by die Waarheid-en-Versoeningskommissie betrokke was, het ook help beplan.

Die kerklui sê-vra of die veertigste herdenking van die Soweto-opstand op 16 Junie nie die geleentheid is, “die oop deur wat die Here vir ons gee om iets nuuts vir hierdie nasie oop te sluit nie?”

Terwyl die planne in verdere besonderhede uitgewerk word, is die volgende groot uitdaging vir kerkleiers om hulle gemeentes en lidmate aan te moedig om aktief by die proses betrokke te raak.

Ds Nelis Janse van Rensburg, voorsitter van die Algemene Sinodale Moderamen, het by navraag gesê 16 Junie is ʼn belangrike simboliese geleentheid. Dis belangrik vir die res van Suid-Afrika “om te sien dat ons saam droom van ʼn nuwe land en nie net op ʼn afstand staan en kritiek lewer nie”.

Die NG Kerk en haar lidmate het begrip vir hulle belewenis van die verlede en wil deel wees van die toekoms.

Hy sê hierdie versoeningsproses vorm deel van die groter proses van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke om die werk vir “die Suid-Afrika waarvoor ons bid”.

– Die volledige memorandum van vier bladsye wat na Afrikaanse kerke gestuur is, verskyn op die NG Kerk se webwerf by www.ngkerk.org.za