“DIAC AFRIC” KONFERENSIE

DiacAfricBeste kollegas

Die Taakspan vir Missionale Diakonaat bied op 31 Mei en 1 Junie 2016 in samewerking met Hugenote Kollege ’n “Diac Afric” konferensie aan.

Gemeentes, predikante, lidmate en maatskaplike werkers word hierheen uitgenooi. Die doel is om die Missionale Diakonaat in Afrika te bevorder en die  maatskaplike dienste en gemeentediakonaat beter te integreer. Verder sal die integrasie van Missionale Transformasie en Missionale Diakonaat ook bespreek word.

Die tema is: Armoede – Geleentheid of verleentheid vir ‘n Missionale gemeente.

Sluit dit asseblief in julle E-Nuus in. Vind hierby aangeheg die uitnodiging sowel as die program en registrasievorm.

Mooi bly en lekker werk!

Vriendelike groete

Rinel Hugo