Kerkorde 2015

AlgemeneSinode2015-Kerkorde-Fr.Cover.inddDie Kerkorde van die Algemene Sinode 2015 is voltooi en op die webblad van die NG Kerk beskikbaar.

Dit is op die voorblad aangebring en is maklik om elektronies af te laai. Die skakel is: http://www.ngkerkas.co.za/wp-content/uploads/2013/04/KERKORDE-2015-VOLLEDIG.pdf

Gemeentes en predikante moet asseblief kennis neem dat die Kerkorde 2015 reeds vanaf 13 Januarie 2016 van toepassings was met die publikasie van die Handelinge.

Rinel Hugo