Pakket vir Biddag: Jeug en Kategese

Beste kollegas,

Anriette de Ridder het vir die Biddag: Jeug en Kategese ‘n baie nuttige pakket saamgestel. Anriette is ‘n lid van die Taakspan Geloofsvorming: Jeug

Groot dank aan Anriette om dit vir ons beskikbaar te stel.

Groete

Gustav Claassen
Algemene Sekretaris
Nederduitse Gereformeerde Kerk