Beste Kollega

Groete vir jou vanuit die kantoor van die Algemene Sekretaris. Ek hoop dit gaan goed en dat jy die goedheid en sorg van ons hemelse Vader op ʼn wonderlike manier ervaar.

Hierdie brief gaan oor die posisie van die NG Kerk ten opsigte van die grondkwessie. Dit is ʼn saak waaroor die NG Kerk al lank dink en reeds standpunte geformuleer het.

Waarskynlik sal jy die een of ander tyd met die vraag oor die kerk se posisie gekonfronteer word. Hierdie brief wil jou daarmee help.

KLIK HIER vir die brief oor die NG Kerk en grondhervorming.

Geseënde Lydenstyd.

Gustav Claassen
Algemene Sekretaris
Nederduitse Gereformeerde Kerk