Argief en Inligting

ALGEMENE TAAKSPAN ARGIEF (ATA)

  • Bestuurder: Argief:  Dr Andrew Kok, Posbus 34, Stellenbosch 7599, tel 021 882 9923, sel 082 500 6758, e-pos argief@kaapkerk.co.za
  • Argivaris Bloemfontein: Mev Christa Botes
  • Argivaris, Pietermaritzburg: Mev Elize de Villiers
  • Argivaris Pretoria, (Oostelike Sinode): Ds Gideon du Toit
  • Argivaris, Windhoek: Ds Clem Marais
  • Gesamentlike Sinodale Kommissie van die NG Kerk van Transvaal: Dr Bertus Koorts
  • Kundige: Dr Retief Müller
  • Ex Officio (met stemreg): Inligtingsbeampte van die NG Kerk Stellenbosch: Ds Bossie Minnaar, Privaatsak X8, Bellville 7535, tel 021 957 7104, sel 083 270 5211, e-pos bossie@kaapkerk.co.za