All posts by: NGKnetwerk

About NGKnetwerk

My bede in hierdie stadium is dat dit met jou goed gaan ongeag al die uitdagings wat aandag en energie van jou vra. Jy as leraar en pastor, met ’n wye spektrum van verantwoordelikhede, moet op baie vrae antwoorde gee en aan baie behoeftes aandag skenk. Mag die woorde van Klaagliedere 3:21-23, wat in ’n […]

Nog ’n brief in die moeilikste omstandighede denkbaar, maar ook ’n brief wat ná Paasfees geskryf word. Pase het in April 2020, in ’n ongelooflike moeilike tyd, as ’n geskenk na ons toe gekom. Die Paasgebeure het ons te midde van ’n uitdagende werklikheid weer met hoop gevul. Hoop het altyd geheue nodig. So lees […]

Beste Kollegas Ek kry in hierdie stadium redelik baie navrae oor begrafnisse. Die kommunikasie deur amptelike kanale is in baie opsigte nie duidelik nie. In gesprekke tot dusver met regeringswoordvoerders kom daar nie altyd meer duidelikheid nie. Die Minister van Saamwerkende Regering het op 23 Maart ’n tweede, aanvullende stel regulasies uitgevaardig wat daarop gemik […]

Die inperking van individuele vryheid om rond te beweeg en te werk is vir ons ’n nuwe ervaring. COVID-19 is egter ’n geleentheid vir die kerk om te doen wat sy die beste doen – om mense in nood te bedien en hoop en lig te bring na donker plekke en omstandighede. Dit is ook […]

COVID-19 bied ongelooflike uitdagings aan ons elkeen. Dit is egter ook waar dat dit vir ’n missionale kerk geleenthede bied wat ons met oorgawe kan omarm. Die NG Kerk met al haar kundigheid, passievolle lidmate en infrastruktuur kan in ’n uitdagende konteks ’n wesenlike verskil maak en so ’n kragtige getuienis lewer. KLIK HIER vir die […]

2019 was vir meeste Suid-Afrikaners en Namibiërs ’n moeilike jaar. Werkloosheid, armoede, geweld en ’n uitmergelende droogte bring ons letterlik op ons knieë. As dagbestuur van die ASM is ons baie bewus dat lyding in talle gestaltes in Suider-Afrika ernstige afmetings aanneem. Geweld teen vroue, kinders en landbouers – almal broos en blootgestelde mense – […]

NG KERK SPREEK HOM UIT TEEN VREEMDELINGEHAAT Die NG Kerk het die afgelope paar dae met hartseer kennis geneem van talle gevalle van hoe die kwesbaarste mense in ons samelewing; vroue, kinders en migrante uit buurlande, aan die uiterste vorm van geweld blootgestel is. Die vreemdelingehaat, plundering van eiendom en die moord op immigrante in […]

DIE NG KERK DRING AAN OP AKSIE TEN OPSIGTE VAN DIE KULTUUR VAN GEWELD IN DIE SUID-AFRIKAANSE SAMELEWING Die NG Kerk is diep bewus van die kompleksiteit van misdaad en geweld in Suid-Afrika. Internasionaal is dit aan die toeneem en Suid Afrika deel in hierdie tendens. In ons eie situasie vererger faktore soos armoede en […]