All posts by: NGKnetwerk

About NGKnetwerk

Liewe lidmaat Die NG Kerk as instelling wil nie in party-politiek betrokke raak nie. Tog kon ons oor die afgelope jare nie swyg wanneer die president en regeringslui so optree dat dit die vrede, versoening en geregtigheid van ons mense in gedrang bring nie. Die kerk het immers ‘n profetiese roeping om geregtigheid na te […]

Beste kollega, Lydenstyd is ‘n besonderse tyd in die kerklike jaar. Die 46 dae voor Paasfees is vir ons, terwyl ons nadink oor Christus se lyding, ten diepste ‘n tyd van verdieping, verootmoediging en dankbaarheid. Mag dit ‘n geseënde tyd in jou gemeente wees! Graag neem ek die vrymoedigheid om die volgende sake onder jou […]

INTRODUCTION In August 2015 the Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities (CRL Commission) began an investigation into the ‘commercialisation of religion’. The investigation was in response to a number of media reports concerning suspicious or untoward practices being undertaken by various pastors and churches. These included […]

Beste kollega, Ek glo dat jy die afgelope feestyd verantwoordelik was en genoeg rus gekry het vir 2017. Mag dit vir ons almal ‘n wonderlike geseënde en voorspoedige jaar wees. Hierdie skrywe gee inligting oor twee sake naamlik die NG kerk se kommentaar op konsepwetgewing asook die onderwys. Konsepwetgewing getiteld Combating of Hate Crimes & […]

Beste kollega, In 2017 vier ons die vyfhonderdjarige herdenking van die Reformasie. Met die oog hierop ontwikkel die Taakspan Refo 500 materiaal om gemeentes te ondersteun met dié vieringe. Besoek gerus die Reformasie 500 webtuiste waar nuwe materiaal deurlopend beskikbaar gemaak word. Week van gebed Reformasie-oomblik vir die liturgie Reformasie grafika Bydraes uit die Tydskrif vir Hervormde […]

Beste kollega, Teen hierdie tyd is elke gemeente se kerssangdiens met groot sukses afgehandel. Hopelik is dit nou ‘n bietjie rustiger en is jy aan die gereedmaak vir ‘n welverdiende vakansie iewers. Met ‘n bietjie meer rustigheid is die noodwendige dat elkeen van ons nabetragting doen oor ‘n jaar wat verby is. Miskien was dit […]

Twee prosesse rondom konsep-wetgewing verg kerke en ander geloofsgroepe se dringende aandag en reaksie. 1. COMBATING OF HATE CRIMES AND HATE SPEECH BILL. Agtergrond: Minister Michael Masutha het op 24 Oktober 2016 beoogde wetgewing rondom “haatmisdaad” en- “haatspraak” aangekondig. Die doel van die beoogde wetgewing is volgens die minister: “The recent racist utterances and many […]

BESLUIT VAN DIE BUITENGEWONE VERGADERING VAN DIE ALGEMENE SINODE VAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK OP 10 NOVEMBER 2016 1) Die Algemene Sinode besluit om die saak van selfdegeslagverhoudings met groot omsigtigheid te benader en om nie standpunte op gelowiges en gemeentes af te dwing waarvan die Gees die gemeentes nie oortuig het nie. 2) Die […]