All posts by: NGKnetwerk

About NGKnetwerk

Beste kollegas Graag bring ek twee sake onder julle aandag. Die moderatuur het op 6 Februarie ‘n verklaring beskikbaar gestel met betrekking tot die regsproses wat aan die gang is. Die tweede saak handel oor die verkiesing van nuwe besture vir skoolbeheerliggame. Dit is ‘n uiters belangrike saak wat aandag verdien gesien in die lig […]

Beste Kollega Soos belowe, stuur ek aan jou die NG Kerk se reaksie op die wysigingswetsontwerp met betrekking tot die Skolewet. Klik hier om die dokument af te laai. Dankie vir die goeie belangstelling en voorneme om te reageer. Dit is uiters belangrik. Jy is welkom om die NG Kerk se kommentaar te deel met […]

Beste Kollegas In my vorige brief het ek genoem dat ʼn wysigingswetsontwerp voorgelê is wat 46 klousules van die Skolewet ingrypend wil verander. Dit is van die uiterste belangrik dat beheerliggame en kerkgemeenskappe sal reageer op voorstelle ten opsigte van dié wysigings. Klik hier vir ʼn kort opsomming en kommentaar om die kern van waaroor die wysigings […]

Beste kollegas Die Moderatuur van die NG Kerk is deeglik bewus van talle vorme van nood in ons land. Ons is op die oomblik baie bekommerd oor die mate van geweld en misdaad en die impak van droogtes op lewe en die omgewing. Die Goudland Sinode het inisiatief geneem om mense op te roep na […]

Beste kollega Die afgelope week of twee het die kerk kennis geneem van die CRL se reaksie op onder meer die NG Kerk se kommentaar op die regulering van godsdiens. Die NG Kerk het reeds daarop gereageer en ʼn artikel in Rapport van 2 Julie het berig dat die regulering van godsdiens baie sterk teengestaan […]

Beste kollegas, Anriette de Ridder het vir die Biddag: Jeug en Kategese ‘n baie nuttige pakket saamgestel. Anriette is ‘n lid van die Taakspan Geloofsvorming: Jeug Groot dank aan Anriette om dit vir ons beskikbaar te stel. Klik hier vir Jeugdag familiediens preek [Word formaat] Klik hier vir Jeugdag familiediens preek [PDF formaat] Klik hier […]

Beste kollegas Hierdie skrywe volg kort op die hakke van die vorige een. Ek wil net twee sake deurgee. 1.       Die gebedsgids Soak our country in prayer nou ook in Afrikaans beskikbaar Die gebedsgids wat die NG Kerk saam met die SARK ontwikkel het, is ook nou in Afrikaans beskikbaar by die volgende skakel: www.resources.christians.co.za […]