Bybelvertaling

ALGEMENE TAAKSPAN BYBELVERTALING EN – VERKLARING

NG Kerk-dosenterade:

  • OT: proff Louis Jonker (US), Dirk Human (UP), Lodewyk Sutton (UV)
  • NT: prof Marius Nel (US), dr Hanré J v Rensburg (UP), prof DF Tolmie (UV)
  • Bybelgenootskap van Suid-Afrika: Drr Quintus Heine en Francois Sieberhagen

Verslag – Algemene Sinode 2015

Verslag – Algemene Sinode 2013

Bybelvertaling: Die Bybel – ‘n direkte vertaling (BDV)
​Bybelverklaring: ​Insig in die Bybel reeks
​Bybelverspreiding – ​Hoogtepunte in Bybelverspreiding was:

  1. publikasie van die isiNdebele-Bybel, ons laaste amptelike taal wat sy Bybel ontvang het.
  2. verspreiding van meer as 2 000 000 gedrukte Bybels.
  3. verspreiding van meer as 650 000 gratis Selfoonbybels.
  4. ontwikkeling van ‘n Bybelgebaseerde geletterdheidsprogram.