Bybelvertaling

ALGEMENE TAAKSPAN BYBELVERTALING EN – VERKLARING

 • Voorsitter: Prof Francois Tolmie, UV, Posbus 339, Bloemfontein 9300, tel 051 401 3023, sel 083 450 5412 e-pos tolmief@ufs.ac.za
 • Ondervoorsitter: Prof Dirk Human, tel 012 420 4016, sel 082 753 0401 e-pos dirk.human@up.ac.za
 • Skriba: Dr Chris van Wyk, Brewerweg 39, Somerstrand, Port Elizabeth 6001, tel 041 583 5115, sel 082 574 9191, e-pos acv.vanwyk@gmail.com
 • NG Kerk-dosenterade van die drie Teologiese Fakulteite:
  OT: Proff Louis Jonker (US), Dirk Human (UP), Fanie Snyman (UV)
  NT: Prof Marius Nel (US), prof Gert Steyn (UP), prof Francois Tolmie (UV)
 • Bybelgenootskap van Suid-Afrika:
  DR Quintes Heine, Dr Dirk Taljaard
 • Addisionale lede:
  OT: Dr Chris van Wyk, Prof Julie Claassens
  NT: Drr Gerhard du Plooy, Neels du Randt
  VGKSA Verteenwoordiger

SUBTAAKSPAN BYBELVERTALING

 • Prof Bernard Combrinck
 • Dr Chris van Wyk (Sameroeper)
 • Prof Julie Claassems
 • Dr Andrè Cilliers
 • Dr Gerhard du Plooy
 • Dr Neels du Randt
 • Prof Marius Nel

 

Verslag – Algemene Sinode 2015

Verslag – Algemene Sinode 2013

Bybelvertaling: Die Bybel – ‘n direkte vertaling (BDV)
​Bybelverklaring: ​Insig in die Bybel reeks
​Bybelverspreiding – ​Hoogtepunte in Bybelverspreiding was:

 1. publikasie van die isiNdebele-Bybel, ons laaste amptelike taal wat sy Bybel ontvang het.
 2. verspreiding van meer as 2 000 000 gedrukte Bybels.
 3. verspreiding van meer as 650 000 gratis Selfoonbybels.
 4. ontwikkeling van ‘n Bybelgebaseerde geletterdheidsprogram.