NG KERK ROEP SY LIDMATE OP OM HOOP TE BRING TYDENS DIE MUNISIPALE VERKIESING

Die 2016-munisipale verkiesing op 3 Augustus word wyd beskou as een van die moeilikste en belangrikste verkiesings tot op datum. Dit feit dat tweehonderd meer partye vanjaar deelneem as tydens die vorige verkiesing in 2011 is waarskynlik tekenend hiervan. Die verkiesing vind plaas teen die agtergrond van die ekonomiese gaping tussen ryk en arm wat […]

Die NG Kerk ondersteun Pravin Gordhan

Beste Kollegas Ontvang hiermee die brief van die NG Kerk aan die SA minister van Finansies. Neels het ‘n kort inleiding geskryf soos julle sal sien. Die brief is ook op die webwerf van die NG Kerk geplaas met die volgende link: http://ngkerk.org.za/wp/wp-content/uploads/2013/05/Mr-Pravin-Gordhan.doc Sterkte met al julle werksaamhede – en onthou “an apple a day […]