Kerkorde 2015

Die Kerkorde van die Algemene Sinode 2015 is voltooi en op die webblad van die NG Kerk beskikbaar. Dit is op die voorblad aangebring en is maklik om elektronies af te laai. Die skakel is: http://www.ngkerkas.co.za/wp-content/uploads/2013/04/KERKORDE-2015-VOLLEDIG.pdf Gemeentes en predikante moet asseblief kennis neem dat die Kerkorde 2015 reeds vanaf 13 Januarie 2016 van toepassings was […]

“DIAC AFRIC” KONFERENSIE

Beste kollegas Die Taakspan vir Missionale Diakonaat bied op 31 Mei en 1 Junie 2016 in samewerking met Hugenote Kollege ’n “Diac Afric” konferensie aan. Gemeentes, predikante, lidmate en maatskaplike werkers word hierheen uitgenooi. Die doel is om die Missionale Diakonaat in Afrika te bevorder en die  maatskaplike dienste en gemeentediakonaat beter te integreer. Verder […]