NG KERK ROEP SY LIDMATE OP OM HOOP TE BRING TYDENS DIE MUNISIPALE VERKIESING

Die 2016-munisipale verkiesing op 3 Augustus word wyd beskou as een van die moeilikste en belangrikste verkiesings tot op datum. Dit feit dat tweehonderd meer partye vanjaar deelneem as tydens die vorige verkiesing in 2011 is waarskynlik tekenend hiervan. Die verkiesing vind plaas teen die agtergrond van die ekonomiese gaping tussen ryk en arm wat […]

Skrywe van die Algemene Sekretaris – Junie

Beste kollega, Ontvang my tweede skrywe aan jou. Ek deel met jou vanuit die kantoor van die Algemene Sinode momente wat op kerklike terrein aan die gebeur is. In hierdie skrywe inligting oor die volgende onderwerpe: Teologiese Opleiding, Huweliksbevestigers, Jeugsake, Reformasie 500, Versoeningsgeleentheid 11 Junie, Droogtehulp. TEOLOGIESE OPLEIDING Teologiese Opleiding in die NG Kerk is […]

Die NG Kerk ondersteun Pravin Gordhan

Beste Kollegas Ontvang hiermee die brief van die NG Kerk aan die SA minister van Finansies. Neels het ‘n kort inleiding geskryf soos julle sal sien. Die brief is ook op die webwerf van die NG Kerk geplaas met die volgende link: http://ngkerk.org.za/wp/wp-content/uploads/2013/05/Mr-Pravin-Gordhan.doc Sterkte met al julle werksaamhede – en onthou “an apple a day […]

Versoeningsveldtog

Die kerke van Suid-Afrika beplan ’n groot versoeningsveldtog saam met organisasies wat die leiers van die jeugopstande van 1976 en die diensplig-generasie verteenwoordig. Die tema, na aanleiding van Psalm 98, is: Sing ’n nuwe (Suid-Afrika) lied! Op 16 Junie word die Soweto-opstand van 1976 herdenk. Kerkleiers wil dié belangrike simboliese geleentheid gebruik word om ’n […]

Kerkorde 2015

Die Kerkorde van die Algemene Sinode 2015 is voltooi en op die webblad van die NG Kerk beskikbaar. Dit is op die voorblad aangebring en is maklik om elektronies af te laai. Die skakel is: http://www.ngkerkas.co.za/wp-content/uploads/2013/04/KERKORDE-2015-VOLLEDIG.pdf Gemeentes en predikante moet asseblief kennis neem dat die Kerkorde 2015 reeds vanaf 13 Januarie 2016 van toepassings was […]

“DIAC AFRIC” KONFERENSIE

Beste kollegas Die Taakspan vir Missionale Diakonaat bied op 31 Mei en 1 Junie 2016 in samewerking met Hugenote Kollege ’n “Diac Afric” konferensie aan. Gemeentes, predikante, lidmate en maatskaplike werkers word hierheen uitgenooi. Die doel is om die Missionale Diakonaat in Afrika te bevorder en die  maatskaplike dienste en gemeentediakonaat beter te integreer. Verder […]