Dokumente

NAVORSINGVERSLAE

KLIK HIER vir verslae van navorsingsprojekte.

KERKORDE

Alle formele dokumente sal voortgaan direk na die kerkagief gekoppel word. Dit help dat ons altyd die mees opdateerde dokument beskikbaar stel aan predikante en gemeentes. Vir enige navrae, kontak asseblief die kantoor van die kerkargief telefonies by 021 882 9923 of via e-pos by argief@kaapkerk.co.za

ANDER DOKUMENTE