Ekonomie

Die kerk moet haar profetiese stem oor die ekonomie uitspreek en ‘n invloed uitoefen om die ongelykhede aan te spreek.