Fondse en Bates

ALGEMENE TAAKSPAN FONDSE EN BATES

Verteenwoordigers van sinodes

 • Wes-Kaapland: ds Bossie Minnaar (mnr Dawie Theron)
 • Oos-Kaapland: ds Danie Mouton (mnr Tommie van der Mescht)
 • Noord-Kaapland: ds Mossie Mostert (ds Christo Jonck)
 • KwaZulu-Natal: ds Petrus Botha (me Dorethea Swanepoel)
 • Vrystaat: dr Leon Foot (mnr Adriaan de Ruiter)
 • Goudland: ds Johan Brink (ds Nico van Rensburg)
 • Noordelike Sinode: dr Paul Grobler (mnr Johan Kruger)
 • Hoëveld: dr Pieter Kruger (ds Hannes Windell)
 • Oostelike Sinode: ds Francois Retief (me Cathy Odendaal)
 • Namibië: ds Thijs van der Merwe (mnr Thinus Smith)

Kundige lede

 • Mnr Hanke Fourie
 • Mnr Edward Leach
 • Mnr Hendri Niehaus
 • Prof Jannie Rossouw
 • Mnr Dawie Theron

Kantoor van die Algemene Sinode:

 • Dr Gustav Claassen (Algemene Sekretaris)
 • Dr Lourens Bosman (Algemene Bestuurder)
 • Me Annette van Niekerk (Rekeningkundige Beampte)

FONDSE EN BATES INLEIDING ALGEMENE SINODE 2015: Klik hier

FONDSE EN BATES BYLAAG 1 ALGEMENE SINODE 2015: Klik hier

FONDSE EN BATES BYLAAG 2 ALGEMENE SINODE 2015: Klik hier

FONDSE EN BATES BYLAAG 3 ALGEMENE SINODE 2015: Klik hier