Fondse en Bates

ALGEMENE TAAKSPAN FONDSE EN BATES

 • Di Bossie Minnaar en Monty Sahd (Wes-Kaapland)
 • Ds Danie Mouton en mnr Tommie van der Mescht (Oos-Kaapland)
 • Ds Mossie Mostert en dr Abraham Swanepoel (Noord-Kaapland)
 • Me Dorethea Swanepoel en ds Petrus Botha (KZN)
 • Dr Leon Foot en mnr Adriaan de Ruiter (Vrystaat)
 • Di Johan Brink (voorsitter) en Nico van Rensburg (Goudland)
 • Ds Paul Grobler (Skriba) en mnr Johan Kruger (Noordelike)
 • Ds. Pieter Kruger en dr Bertus Koorts (Hoëveld)
 • Ds Francois Retief en Cathy Odendaal (Oostelike)
 • Ds Clem Marais en mnr Thinus Smit (Namibië)
 • Dr Gustav Claassen (Algemene Sekretaris)
 • Dr Lourens Bosman (Algemene Bestuurder)
 • Annette van Niekerk (Boekhouer – Algemene Sinode)

FONDSE EN BATES INLEIDING ALGEMENE SINODE 2015: Klik hier

FONDSE EN BATES BYLAAG 1 ALGEMENE SINODE 2015: Klik hier

FONDSE EN BATES BYLAAG 2 ALGEMENE SINODE 2015: Klik hier

FONDSE EN BATES BYLAAG 3 ALGEMENE SINODE 2015: Klik hier