Kerkkalender

2018

Nuwejaarsdag1 January 2018

Lydensweke begin11 February 2018
Biddag vir Opvoeding en Onderwys11 February 2018
Sinodale Dankdag (VS)11 February 2018
Aswoensdag14 February 2018
Wêreldbiddag vir vroue 2 March 2018
Wêreldbiddag vir mans 3 March 2018
Menseregtedag 21 March 2018
Goeie Vrydag 30 March 2018
Dag van Danksegging en Verootmoediging1 April 2018
Paasfees1 April 2018
Gesinsdag2 April 2018
Vryheidsdag 27 April 2018
Werkersdag 1 May 2018
Sinodale Bid- en Dankdag (Kaap)6 May 2018
Arbeidsondag6 May 2018
Hemelvaart 10 May 2018
Moedersdag13 May 2018
Pinksterfees20 May 2018
Biddag vir die Ekologie3 June 2018
Biddag vir Jeug en Kategese10 June 2018
Jeugdag 16 June 2018
Vadersdag17 June 2018
Nasionale Dag vir Blindes17 June 2018
Biddag vir Alkoholiste (VS)24 June 2018
Biddag vir Middel- en Rehabilitasie-Afhanklikes (NAM) 24 June 2018
Nasionale Vrouedag9 August 2018
Bybelsondag26 August 2018
Nasionale Biddag vir Dowes2 September 2018
Leprosiedag (Melaatse) 9 September 2018
Sinodale Bid- en Dankdag (VS)9 September 2018
Toerustingsondag9 September 2018
Bediening aan die Jode 16 September 2018
Erfenisdag24 September 2018
Biddag vir Bejaardes 7 October 2018
Biddag vir Gesondheidsdienste 21 October 2018
Hervormingsfees28 October 2018
Biddag vir Beskermingsdienste18 November 2018
Biddag in Aansluiting by Wêreldvigsdag 25 November 2018
Wêreldvigsdag 1 December 2018
Versoeningsdag 16 December 2018
Openbare vakansiedag17 December 2018
Kersdag 25 December 2018
Welwillendheidsdag 26 December 2018