Kerklike Media

BYBEL-MEDIA GROEP – VENNOOT IN GELOOF EN BEDIENING

Bybel-Media (BM) kon gedurende 2014 en 2015 weer sy doel uitleef om ’n kerklike diens te lewer wat Christelike inhoud vir geloofsvorming en bediening beskikbaar stel. Dié inhoud is teologies verantwoord en maklik toeganklik, inklusief, oopkop, eg Suider-Afrikaans en in ʼn verskeidenheid formate beskikbaar as kursusse, gedruk en digitaal

Verslag Algemene Sinode 2015