Kerklike Media

BYBEL-MEDIA GROEP – VENNOOT IN GELOOF EN BEDIENING

Bybel-Media (BM) kon weer sy doel uitleef om ’n kerklike diens te lewer wat Christelike inhoud vir geloofsvorming en bediening beskikbaar stel. Dié inhoud is teologies verantwoord en maklik toeganklik, inklusief, oopkop, eg Suider-Afrikaans en in ʼn verskeidenheid formate beskikbaar as kursusse, gedruk en digitaal

Bybel-Media
Uitvoerende Hoof: Ds Leon Venter

Tel: 021 864 8200
Faks: 021 864 8282
e-Pos: leon@bmedia.co.za
Webblad: www.bybelmedia.org.za

Kerkbode
Redakteur: Mnr Le Roux Schoeman
Tel: 021 864 8247
E-pos: leroux@bmedia.co.za
Webblad: www.kerkbode.co.za

LiG Tydskrif
Redakteur: Me Francine Prins
Tel: 021 864 8299
Faks: 021 864 8242
e-Pos: francine@tydskrifte.co.za
Webblad: www.lig.co.za

Straatadres: Ferguson-gebou, Kerkstraat 69, Wellington, 7655
Posadres: Posbus 5, Wel­lington 7654

Verslag Algemene Sinode 2015

CHRISTELIKE LEKTUURFONDS (CLF)

Bedryfshoof: Me Charmaine Stofberg
Tel: 021 873 6964
Faks: 021 864 3678
e-Pos: charmaine@clf.co.za
Webblad: www.clf.co.za

Straatadres: 19 Oude Pont Street, Wellington, 7655, South Africa
Posadres: Privaatsak X19, Wellington 7654,