Kontak Ons

KANTOOR VAN DIE ALGEMENE SINODE

Posadres: Posbus 13528, Hatfield, 0028

Straatadres: H/v Jan Shoba- (Duncan-) en Pretoriusstraat, Hatfield, Pretoria. (Ingang in Jan Shobastraat.)

Telefoon: 012 342 0092 x 204

Faks: 012 342 0370 OF 012 342 0380

E-pos: algemenesinode@ngkerk.org.za of info@ngkerk.org.za

DAGBESTUUR VAN DIE MODERAMEN

Ds Nelis Janse van Rensburg
Moderator
021-913 1413/ 021 913 2320
cjrens@telkomsa.net
Ds Dirkie van der Spuy
Assessor
012-997 8066
dvdspuy@moreleta.co.za
Dr Déwyk Ungerer
Aktuarius
082 572 6463
dewyk@iafrica.co.za
Dr Gustav Claassen
Algemene Sekretaris
012 342 0092
gustavc@ngkerk.org.za
Elize Bezuidenhout
Addisionele lid

082 909 9370

ejb@bssa.co.za
Chris van Wyk
Addisionele lid

082 574 9191

acv.vanwyk@gmail.com