Leerstellige en Aktuele sake

ALGEMENE TAAKSPAN LEERSTELLIGE EN AKTUELE SAKE

 • Voorsitter: Ds Heerden van Niekerk (Wes-Kaapland), 021 913 3520, 083 701 7011, hvn@cast-sa.co.za
 • Dr Jan Cloete (Oos-Kaapland)
 • Dr Gert Duursema (Noord-Kaapland)
 • Dr Dawie Oosthuysen (KZN)
 • Dr Pieter van Heerden (Vrystaat)
 • Dr Andries Kritzinger (Goudland)
 • Dr Fanie Cronje (Noordelike)
 • Dr Danie Malan (Hoëveld)
 • Vakant (Oostelike)
 • Dr Jan Woest (Namibië)
 • Dr Pieter van der Walt (PSD)
 • Dr. Gustav Claassen (Algemene Sekretaris)

Verslag Algemene Sinode 2015