Leerstellige en Aktuele sake

  • Voorsitter: Dr Heerden van Niekerk (Wes-Kaap), 021 913 3520, 0837017011, E-pos: hvn@cast-sa.co.za
  • Dr Jan Cloete (Oos-Kaap)
  • Ds Gert Duursema (Noord-Kaap)
  • Mnr Riaan van Zyl (Vrystaat)
  • Dr Dawie Oosthuysen (KZN)
  • Dr Andries Kritzinger (Wes-Transvaal)
  • Dr Fanie Cronje (Noordelike)
  • Dr Danie Malan (Hoëveld)
  • Dr Auke Compaan (Oostelike)
  • Dr Jan Woest (Namibië)

Verslag Algemene Sinode 2015