Menswaardigheid

ALGEMENE TAAKSPAN SEISOEN VAN MENSWAARDIGHEID

Hierdie is ’n gesamentlike proses van die NG Kerk, NGKA, VGKSA en RCA. Die Seisoen van Menswaardigheid is ʼn inisiatief van die vier moderature van die NG Kerkfamilie. Hierdie inisiatief was die resultaat van ʼn onderskeidingsproses wat onderneem is om te bepaal op watter wyse die kerk ʼn rol kan speel in die herstel van die waardes van ons samelewing. Dit was van die begin af alle betrokkenes se gemeenskaplike oortuiging dat daar basiese aannames oor mense in ons land bestaan wat nie versoenbaar is met die Bybel en die leer van die kerk nie.

Menswaardigheid webblad: www.menswaardigheid.co.za of www.humandignity.co.za

Vorige verslae: