Menswaardigheid

Die Seisoen van Menswaardigheid is ʼn gesamentlike inisiatief van die vier moderature van die NG Kerkfamilie. Hierdie inisiatief was die resultaat van ʼn onderskeidingsproses wat onderneem is om te bepaal op watter wyse die kerk ʼn rol kan speel in die herstel van die waardes van ons samelewing. Dit was van die begin af alle betrokkenes se gemeenskaplike oortuiging dat daar basiese aannames oor mense in ons land bestaan wat nie versoenbaar is met die Bybel en die leer van die kerk nie.

  • Voorsitter:  Dr Elize Morkel tel 021 913 1849, sel 082 821 2730, e-pos admin@menswaardigheid.co.za of admin@humandignity.co.za
  • Sekretaresse: Salomi Steenkamp, tel 021 957 7202
  • VGK: ds Collin Goeiman en ds Leepo Modise
  • NGKA: ds Tladi Pheko en dr Andries Hoffman
  • NGK:   Dr Elize Morkel
  • RCA: Victor Pillay

Menswaardigheid webblad: www.menswaardigheid.co.za of www.humandignity.co.za

Vorige verslae: