Navorsingverslae

Die doel van die eerste ronde navorsing is om ‘n helder prentjie te kry van die ryk-arm situasie in ons land en van die maniere waarop ons as kerk die grootste koninkryk-gerigte verskil kan maak. AGTERGROND: Die Algemene Sinode het in 2015 die taak opgeneem om groter duidelikheid te verkry oor “die rol van die […]

What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but […]