Persverklaring: Gustav Claassen, Dirkie van der Spuy, Nelis Janse van Rensburg

Ons, die voorsitter, onder-voorsitter en algemene sekretaris van die moderamen van die Algemene Sinode, Nelis Janse van Rensburg, Dirkie van der Spuy en Gustav Claassen het vandag, 18 November 2016 ’n uitgebreide gesprek gevoer oor die selfdegeslagbesluite van die buitengewone vergadering van die Algemene Sinode. Ons het onder meer gepraat oor: die inhoud van die […]

PASTORALE BRIEF

‘n Buitengewone vergadering van die Algemene Sinode het van 7-10 November 2016 in Pretoria byeengekom. Die vergadering is deur die Moderamen byeengeroep in reaksie op meer as 130 appèlle, gravamina en beswaarskrifte ingebring teen die selfdegeslagbesluit van 2015. ‘n Appèlliggaam het kort voor die vergadering appèlle teen die selfdegeslagbesluit op tegniese gronde gehandhaaf. Dit beteken […]

REFO 500

Volgende jaar is dit die vyfhonderd-jarige vieringe van die Reformasie met spesiale aandag aan Martin Luther se bydrae. September is tradisioneel die tyd van die jaar wat die volgende jaar se kalender beplan en gedruk word. Neem kennis dat daar ‘n ongelooflike hoeveelheid materiaal ontwikkel word om gemeentes te ondersteun met dié vieringe. Klik hier […]

Skrywe van die Algemene Sekretaris – Kerklike weg rondom selfdegeslagverbintenisse

Beste kollega, ‘n Aantal lidmate het via hul regsverteenwoordiger ‘n skrywe aan die Kerk oor selfdegeslagverbintenisse gerig. Dit maak ‘n aantal aannames en stel die kerk dan voor ‘n ultimatum. Hierdie aksie het dadelik in mediaberigte aandag gekry. Die ultimatum eis dat die kerk onmiddellik aansoek doen by die Dept. Binnelandse Sake rondom die sluit […]

NG KERK ROEP SY LIDMATE OP OM HOOP TE BRING TYDENS DIE MUNISIPALE VERKIESING

Die 2016-munisipale verkiesing op 3 Augustus word wyd beskou as een van die moeilikste en belangrikste verkiesings tot op datum. Dit feit dat tweehonderd meer partye vanjaar deelneem as tydens die vorige verkiesing in 2011 is waarskynlik tekenend hiervan. Die verkiesing vind plaas teen die agtergrond van die ekonomiese gaping tussen ryk en arm wat […]

Skrywe van die Algemene Sekretaris – Junie

Beste kollega, Ontvang my tweede skrywe aan jou. Ek deel met jou vanuit die kantoor van die Algemene Sinode momente wat op kerklike terrein aan die gebeur is. In hierdie skrywe inligting oor die volgende onderwerpe: Teologiese Opleiding, Huweliksbevestigers, Jeugsake, Reformasie 500, Versoeningsgeleentheid 11 Junie, Droogtehulp. TEOLOGIESE OPLEIDING Teologiese Opleiding in die NG Kerk is […]

Die NG Kerk ondersteun Pravin Gordhan

Beste Kollegas Ontvang hiermee die brief van die NG Kerk aan die SA minister van Finansies. Neels het ‘n kort inleiding geskryf soos julle sal sien. Die brief is ook op die webwerf van die NG Kerk geplaas met die volgende link: http://ngkerk.org.za/wp/wp-content/uploads/2013/05/Mr-Pravin-Gordhan.doc Sterkte met al julle werksaamhede – en onthou “an apple a day […]

Versoeningsveldtog

Die kerke van Suid-Afrika beplan ’n groot versoeningsveldtog saam met organisasies wat die leiers van die jeugopstande van 1976 en die diensplig-generasie verteenwoordig. Die tema, na aanleiding van Psalm 98, is: Sing ’n nuwe (Suid-Afrika) lied! Op 16 Junie word die Soweto-opstand van 1976 herdenk. Kerkleiers wil dié belangrike simboliese geleentheid gebruik word om ’n […]