Home

28Feb 2017

INTRODUCTION In August 2015 the Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities (CRL Commission) began an investigation into the ‘commercialisation of religion’. The investigation was in response to a number of media reports concerning suspicious or untoward practices being undertaken by various pastors and churches. These included […]

18Jan 2017

Beste kollega, Ek glo dat jy die afgelope feestyd verantwoordelik was en genoeg rus gekry het vir 2017. Mag dit vir ons almal ‘n wonderlike geseënde en voorspoedige jaar wees. Hierdie skrywe gee inligting oor twee sake naamlik die NG kerk se kommentaar op konsepwetgewing asook die onderwys. Konsepwetgewing getiteld Combating of Hate Crimes & […]

13Jan 2017

Beste kollega, In 2017 vier ons die vyfhonderdjarige herdenking van die Reformasie. Met die oog hierop ontwikkel die Taakspan Refo 500 materiaal om gemeentes te ondersteun met dié vieringe. Besoek gerus die Reformasie 500 webtuiste waar nuwe materiaal deurlopend beskikbaar gemaak word. Week van gebed Reformasie-oomblik vir die liturgie Reformasie grafika Bydraes uit die Tydskrif vir Hervormde […]

06Dec 2016

Beste kollega, Teen hierdie tyd is elke gemeente se kerssangdiens met groot sukses afgehandel. Hopelik is dit nou ‘n bietjie rustiger en is jy aan die gereedmaak vir ‘n welverdiende vakansie iewers. Met ‘n bietjie meer rustigheid is die noodwendige dat elkeen van ons nabetragting doen oor ‘n jaar wat verby is. Miskien was dit […]

28Nov 2016

Twee prosesse rondom konsep-wetgewing verg kerke en ander geloofsgroepe se dringende aandag en reaksie. 1. COMBATING OF HATE CRIMES AND HATE SPEECH BILL. Agtergrond: Minister Michael Masutha het op 24 Oktober 2016 beoogde wetgewing rondom “haatmisdaad” en- “haatspraak” aangekondig. Die doel van die beoogde wetgewing is volgens die minister: “The recent racist utterances and many […]

12Nov 2016

BESLUIT VAN DIE BUITENGEWONE VERGADERING VAN DIE ALGEMENE SINODE VAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK OP 10 NOVEMBER 2016 1) Die Algemene Sinode besluit om die saak van selfdegeslagverhoudings met groot omsigtigheid te benader en om nie standpunte op gelowiges en gemeentes af te dwing waarvan die Gees die gemeentes nie oortuig het nie. 2) Die […]

11Nov 2016

‘n Buitengewone vergadering van die Algemene Sinode het van 7-10 November 2016 in Pretoria byeengekom. Die vergadering is deur die Moderamen byeengeroep in reaksie op meer as 130 appèlle, gravamina en beswaarskrifte ingebring teen die selfdegeslagbesluit van 2015. ‘n Appèlliggaam het kort voor die vergadering appèlle teen die selfdegeslagbesluit op tegniese gronde gehandhaaf. Dit beteken […]

29Sep 2016

Volgende jaar is dit die vyfhonderd-jarige vieringe van die Reformasie met spesiale aandag aan Martin Luther se bydrae. September is tradisioneel die tyd van die jaar wat die volgende jaar se kalender beplan en gedruk word. Neem kennis dat daar ‘n ongelooflike hoeveelheid materiaal ontwikkel word om gemeentes te ondersteun met dié vieringe. Klik hier […]