Dit is met buitengewone ontsteltenis dat ons kennis geneem het van die skade wat oproeriges aangebring het aan die Nederduitsch Hervormde Kerk Wesmoot se kerkgebou. ‘n Samelewing wat nie meer respek het vir gelowiges se plekke van aanbidding nie, behoort ernstige selfondersoek te doen. Ons doen ‘n beroep op alle politieke- en gemeenskapsleiers om met respek om te gaan en leiding te gee aan volgelinge, ten aansien van mense se menswaardigheid, respek vir eiendom en die geloofsoortuigings van mede-burgers.

Die protesgebeure in ons land neem tans afmetings aan wat bedreigend en ontstellend is in ‘n tyd waarin ons vrye en diepgaande debat behoort te voer oor die toekoms van ons demokrasie, ons ekonomie en die aspirasies van ons mense. In situasies van geweld, ly almal. Ons doen ‘n beroep op die regering om die orde te herstel, en op alle partye om hulle te weerhou van die oppertunistiese magsmisbruik. As kerk bid ons in hierdie tyd vir vrede, verdraagsaamheid en versoening sodat ons ons verskille, drome en aspirasies op ‘n ordelike en menswaardige wyse kan bestuur. Ons bid ook dat alle vredeliewende Suid-Afrikaners nou sal hande vat en vrede en welwillendheid sal bevorder.

Namens die Moderatuur van die NG Kerk
Nelis van Rensburg (Voorsitter) en Gustav Claassen (Algemene Sekretaris)