Regte

ALGEMENE TAAKSPAN REGTE

 • Voorsitter (Aktuarius): Dr Dewyk Ungerer (Predikantesake), Posbus 52292, Wierdapark 0149, tel 012 654 3121, sel 082 572 6463, e-pos dewyku@iafrica.com
 • Ondervoorsitter: Vakant.
 • Skriba: Dr Heinrich Theunissen, tel 034 315 2746, sel 084 607 5448, epos, heinthe@telkomsa.net
 • Ds. Charl Stander (Wes-Kaapland)
 • Ds Wiekus van Straaten (Oos-Kaapland)
 • Dr Gert Duursema (Noord-Kaapland)
 • Dr Heinrich Theunissen (KZN)
 • Ds Bertus Celliers (Vrystaat)
 • Dr Andries Kritzinger (Goudland)
 • Ds Attie Nel (Noordelike)
 • Johan Botha (Hoëveld)
 • Dr Jorrie Potgieter (Oostelike)
 • Ds Thijs van der Merwe (Namibië)

Verslag Algemene Sinode 2015