Regte

 • Voorsitter (Aktuarius): Dr Johann Ernst. Posbus 13528, Hatfield 0028, Tel 012 342 0092 x 207 (k), 012 667 3906 (h), Faks 012 342 0380, Sel 083 507 7710, E-pos jhernst@tiscali.co.za of johanne@ngkerk.org.za
 • Ondervoorsitter: Dr Dewyk Ungerer, (Noordelike Sinode). Posbus 52292, Wierdapark 0149, Tel 012 654 3121, Sel 082 572 6463, e-pos dewyku@iafrica.com
 • Skriba: Ds Helgard Janse van Rensburg, (Vrystaat). Posbus 22, Villiers 9840, Tel 058 821 0112, Faks 086 274 3872, Sel 082 749 5052, e-pos helgard@internet-sa.co.za
 • Dr Quintus Heine (Wes-Kaap)
 • Ds Deon Oelofse (Oos-Kaap)
 • Ds Gert Duursema (Noord-Kaap)
 • Dr Heinrich Theunissen (KZN)
 • Ds Danie Kruger (Wes-Transvaal)
 • Ds Theo Danzfuss (Hoëveld)
 • Dr Johan van der Merwe (Oostelike)
 • Ds Hendrik van Zyl (Namibie)
 • Prof Piet Strauss (Kerkregkundige)

Verslag Algemene Sinode 2015