Sinode2019

Al die belangrike dokumente rakend die Sinodesitting van 2019 sal hier beskikbaar wees. Vir enige navrae, kontak ons gerus.

Telefoon: 012 342 0092 x 204

Faks: 012 342 0370 OF 012 342 0380

E-pos: algemenesinode@ngkerk.org.za of info@ngkerk.org.za

BESWAARSKIFTE

KLIK HIER vir 167 gravamina (beswaarskrifte) oor die 2015 belsuit oor Selfdegeslag Verbintenisse. (21 MB)

 

AGENDA

Volledige Agenda in PDF formaat (85MB)

Volledige Agenda in PDF formaat (7MB)