Sinode2019

Al die belangrike dokumente rakend die Sinodesitting van 2019 sal hier beskikbaar wees. Vir enige navrae, kontak ons gerus.

Telefoon: 012 342 0092 x 204

Faks: 012 342 0370 OF 012 342 0380

E-pos: algemenesinode@ngkerk.org.za of info@ngkerk.org.za

BESWAARSKRIFTE

Nuwe begeleidende brief vir gravamina

1.  Kerkordelike gravamina teen 2015 besluit

2.  Leerstellige gravamina

3.  Beroepe ten gunste van 2015 besluit

4.  Alle dokumentasie ontvang

 

AGENDA

Volledige Agenda in PDF formaat (85MB)

Volledige Agenda in PDF formaat (7MB)

Beskrywingspunt van die Sinode van Wes-Kaapland aan die Algemene Sinode

LAATSTUKKE