Tuis

COMMENTS ON THE CRL REPORT REGARDING THE COMMERCIALISATION OF RELIGION.

INTRODUCTION In August 2015 the Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities (CRL Commission) began an investigation into the ‘commercialisation of religion’. The investigation was in response to a number of media reports concerning suspicious or untoward practices being undertaken by various pastors and churches. These included […]

Konsepwetgewing en Onderwys

Beste kollega, Ek glo dat jy die afgelope feestyd verantwoordelik was en genoeg rus gekry het vir 2017. Mag dit vir ons almal ‘n wonderlike geseënde en voorspoedige jaar wees. Hierdie skrywe gee inligting oor twee sake naamlik die NG kerk se kommentaar op konsepwetgewing asook die onderwys. Konsepwetgewing getiteld Combating of Hate Crimes & […]

COMMENTS ON THE PREVENTION AND COMBATING OF HATE CRIMES AND HATE SPEECH BILL, 2016

These comments were prepared at the request of the Dutch Reformed Church in response to an invitation that was issued by the Minister of Justice and Constitutional Development. The concerns and submissions that are stated are motivated by a commitment to the ideal of a society that values human dignity in all its dimensions. THE […]

Reformasie 500

Beste kollega, In 2017 vier ons die vyfhonderdjarige herdenking van die Reformasie. Met die oog hierop ontwikkel die Taakspan Refo 500 materiaal om gemeentes te ondersteun met dié vieringe. Besoek gerus die Reformasie 500 webtuiste waar nuwe materiaal deurlopend beskikbaar gemaak word. Week van gebed Reformasie-oomblik vir die liturgie Reformasie grafika Bydraes uit die Tydskrif vir Hervormde […]

Kerswense 2017

Beste kollega, Teen hierdie tyd is elke gemeente se kerssangdiens met groot sukses afgehandel. Hopelik is dit nou ‘n bietjie rustiger en is jy aan die gereedmaak vir ‘n welverdiende vakansie iewers. Met ‘n bietjie meer rustigheid is die noodwendige dat elkeen van ons nabetragting doen oor ‘n jaar wat verby is. Miskien was dit […]

Voorgestelde wetgewing bied groot uitdagings vir kerke

Twee prosesse rondom konsep-wetgewing verg kerke en ander geloofsgroepe se dringende aandag en reaksie. 1. COMBATING OF HATE CRIMES AND HATE SPEECH BILL. Agtergrond: Minister Michael Masutha het op 24 Oktober 2016 beoogde wetgewing rondom “haatmisdaad” en- “haatspraak” aangekondig. Die doel van die beoogde wetgewing is volgens die minister: “The recent racist utterances and many […]

Persverklaring: Gustav Claassen, Dirkie van der Spuy, Nelis Janse van Rensburg

Ons, die voorsitter, onder-voorsitter en algemene sekretaris van die moderamen van die Algemene Sinode, Nelis Janse van Rensburg, Dirkie van der Spuy en Gustav Claassen het vandag, 18 November 2016 ’n uitgebreide gesprek gevoer oor die selfdegeslagbesluite van die buitengewone vergadering van die Algemene Sinode. Ons het onder meer gepraat oor: die inhoud van die […]

PASTORALE BRIEF

‘n Buitengewone vergadering van die Algemene Sinode het van 7-10 November 2016 in Pretoria byeengekom. Die vergadering is deur die Moderamen byeengeroep in reaksie op meer as 130 appèlle, gravamina en beswaarskrifte ingebring teen die selfdegeslagbesluit van 2015. ‘n Appèlliggaam het kort voor die vergadering appèlle teen die selfdegeslagbesluit op tegniese gronde gehandhaaf. Dit beteken […]

REFO 500

Volgende jaar is dit die vyfhonderd-jarige vieringe van die Reformasie met spesiale aandag aan Martin Luther se bydrae. September is tradisioneel die tyd van die jaar wat die volgende jaar se kalender beplan en gedruk word. Neem kennis dat daar ‘n ongelooflike hoeveelheid materiaal ontwikkel word om gemeentes te ondersteun met dié vieringe. Klik hier […]

Skrywe van die Algemene Sekretaris – Kerklike weg rondom selfdegeslagverbintenisse

Beste kollega, ‘n Aantal lidmate het via hul regsverteenwoordiger ‘n skrywe aan die Kerk oor selfdegeslagverbintenisse gerig. Dit maak ‘n aantal aannames en stel die kerk dan voor ‘n ultimatum. Hierdie aksie het dadelik in mediaberigte aandag gekry. Die ultimatum eis dat die kerk onmiddellik aansoek doen by die Dept. Binnelandse Sake rondom die sluit […]