Beste Kollegas

Hierdie week was die Algemene Sinodale Vergadering by Emseni, Kemptonpark gehou.

Daar is oor heelwat sake van belang gesels, soos onder andere die talle berigte van korrupsie, magsmisbruik, swak bestuur  deur die regering, morele verval uit verskeie oorde en die uitsprake van die Openbare Beskermer.  Na aanleiding van hierdie besprekings het die Moderatuur genoodsaak gevoel om die meegaande verklaring oor gelowiges se roeping in Suid-Afrika uit te reik.

U is baie welkom om dit met die res van die gelowiges in u gemeente te deel.

KLIK HIER vir die verklaring van die moderamen.

Groete

Gustav Claassen
Algemene Sekretaris
Nederduitse Gereformeerde Kerk