UIT GUSTAV SE PEN

  1. Algemene Sinode

   Telefoon: 012 342 0092 x 204
   Faks: 012 342 0370 OF 012 342 0380
   E-pos: [email protected]
   Webblad: www.ngkerk.org.za

   Straatadres:
   H/v Jan Shoba- (Duncan-) en Pretoriusstraat
   Hatfield
   Pretoria.
   (Ingang in Jan Shobastraat.)

  2. Goudland

   Telefoon: 011 412 3441
   Faks: 011 692 3893
   E-pos: [email protected]
   Webblad: www.ngkgoudland.org.za

   Straatadres:
   NGK Helikonpark
   Condorrylaan
   Randfontein

  3. Hoëveld

   Telefoon: 011 975 8220
   Faks: 011 975 4889
   E-pos: [email protected]
   Webblad: www.ngkhoeveld.co.za

   Straatadres:
   Gladiatorstraat 56
   Rhodesfield
   Kemptonpark

  4. Namibië

   Telefoon: +264 61 374 350
   Faks: 088 656 1727 
   E-pos: [email protected]
   Webblad: www.ngkn.com.na

   Straatadres
   Schanzenweg 46A
   Windhoek
   Namibië

  5. Kwa-Zulu Natal

   Telefoon: 033-3452276/7/8
   Faks: 086 551 8911
   E-pos: [email protected]
   Webblad: www.ngkzn.org.za

   Straatadres:
   51 Drydenweg
   Pietermaritzburg
   Kwa-Zulu Natal
   (Op dieselfde terrein as die NG kerk Hayfields)

  6. Noordelike Sinode

   Telefoon: 012-440 6525
   Faks: 086 565 1776 / 086 565 2913
   E-pos: [email protected]
   Webblad: www.noordsin.co.za

   Straatadres:
   Steve Bikostraat (vroëer Mearsstraat) 125B
   Sunnyside
   Pretoria

  7. Noord-Kaapland

   Telefoon: 053-832 9581/2
   E-pos: [email protected]
   Webblad: noordkaap.ngkerk.net 

   Straatadres:
   Lawsonstraat 72
   Kimberley

  8. Oostelike Sinode

   Telefoon: 012 804 9543  
   Faks: 086 231 0363
   E-pos: [email protected]
   Webblad: www.sinoos.co.za

   Straatadres:
   Jan Albertslaan 1
   Val de Grace
   Pretoria

  9. Oos-Kaapland

   Telefoon: 041 365 3159
   Faks: 0865 860 623
   E-pos: [email protected]
   Webblad: www.ngkok.co.za

   Straatadres:
   Bybelhuis
   Cotswoldlaan 31
   COTSWOLD
   Port Elizabeth

  10. Vrystaat

   Telefoon: 051 406 6700
   Faks: 051 447 2145
   E-pos: [email protected]
   Webblad: www.ngkerkvrystaat.co.za

   Straatadres:
   Van Heerdenweg 20
   Wilgehof
   Bloemfontein

  11. Wes-Kaapland

   Telefoon: 957 7104
   E-pos: [email protected]
   Webblad: www.kaapkerk.co.za

   Straatadres:
   De Langestraat 5 / Pastoriestraat 11
   Bellville
   Kaapstad