• Uit ons Sinodelied 2023 en Miga 6:8 bely ons:
    Ons wil doen wat reg is, ons wil liefde bewys, ons wil lewe voor U, bedagsaam loop.

NUUS

INFO

BEDIENINGE