Monthly Archives: April 2024

Die Handelinge van die Algemene Sinode van 2023 bevat die notules van elke dag, die verslae van tydelike taakspanne, aanvullende verslae, en die besluiteregister na afloop van die sinode. Kliek hier om die Handelinge van die Algemene Sinode 2023 af te laai. Gedrukte kopieë kan bestel word deur ‘n epos te rig aan [email protected].