Die resultaat van die ASM vergadering van 27-29 Februarie 2024 is inderdaad die vrug van gedeelde leierskap en daarvoor is ons oneindig dankbaar.  Vir diegene wat daar was, nogmaals dankie vir die toewyding waarmee elkeen aan die onderskeidingsprosesse wat deel van die sakelys was, deelgeneem het.

Amptelike kommunikasie vir verdere verspreiding is

Ons bly biddend en in verbondenheid. Mag die Here die leierskap van sinodes met beskeie wysheid, vriendelike geduld, en verdraagsame liefde seën (Ef 4:2) terwyl leiding gegee word om die eenheid waarmee die Gees die kerk van Christus saambind, ten alle koste te bewaar (Ef 4:3).