Algemene Kantoor

Kontak inligting van Algemene Sinodale kantoor

Algemene Sinode: tel 012 342 0092, faks 012 342 0380/0370, e-pos [email protected] Posbus 13528, Hatfield 0028, Klipkerkkompleks, Pretoriusstraat 1200, Hatfield. Kantoorure:  Ma–Vr 07:00-15:00

Webwerf: www.ngkerk.net

Algemene Sekretaris / Ekumene (vgl Reglement 22 van die kerkorde / Inligtingsbeampte (Wet 2 van 2000):  dr Nioma Venter, e-pos [email protected], tel 012 342 0092 (k), faks 012 342 0370/0380, sel 076 553 1831.

Aktuarius / Predikantesake: dr Dewyk Ungerer, e-pos [email protected], tel 012 342 0092 (k), faks 012 342 0370/0380, sel 082 572 6463.

Administratiewe Bestuurder: me Nadia Alers, e-pos [email protected], tel 012 342 0092.

Projekkoördineerder: me Ester Steyn, [email protected], sel 082 325 4088.

ABR Kantoor: prop Annari du Plessis, e-pos [email protected], tel 012 342 0092.

Argief / Adjunkinligtingsbeampte: dr Andrew Kok, Posbus 34, Stellenbosch 7599, sel 082 500 6758, tel 021 882 9923, e-pos [email protected], faks 086 617 5961/2/3.

Finansies: me Jeanine van der Merwe, tel 012 342 0092, e-pos [email protected]  

Redakteur Kerkbode: mnr Le Roux Schoeman, sel 083 288 9312 en e-pos [email protected]

Facebookblad Algemene Sinode (modereerder): me Nadia Alers, epos [email protected] of dr Nioma Venter, [email protected]