Algemene Kantoor

Kontak inligting van Algemene Sinodale kantoor

Algemene Sinode: tel 012 342 0092, faks 012 342 0380/0370, e-pos [email protected] Posbus 13528, Hatfield 0028, Klipkerkkompleks, Pretoriusstraat 1200, Hatfield. Kantoorure:  Ma–Vr 07:00-15:00

Webwerf: www.ngkerk.net

Ontvangs Algemene Sinode: Me Janay Afrika, e-pos [email protected] tel 012 342 0092 (k).

Algemene Sekretaris: dr Gustav Claassen, Posbus 13528, Hatfield 0028, tel 012 342 0092 (k), faks 012 342 0370/0380, sel 082 856 1943.

PA Algemene Sekretaris: me Sophia de Kock, e-pos [email protected], tel 012 342 0092.

Algemene Bestuurder: dr Lourens Bosman, Posbus 13528, Hatfield 0028, e-pos [email protected], tel 012 342 0092 (k), faks 012 342 0370/0380, sel 082 839 8841.

Projekkoördineerder: me Ester Steyn, Posbus 13528, Hatfield 0028, tel 012 342 0092 (k) e-pos [email protected], sel 082 325 4088.

Aktuarius: dr Déwyk Ungerer, Posbus 13528, Hatfield 0028, 012 654 3121 (h), faks 012 654 3936, e-pos [email protected], sel 082 572 6463.

Predikantesake: dr Déwyk Ungerer, Posbus 13528, Hatfield 0028, tel 012 342 0092 (k), faks 012 342 0370/0380, sel 082 572 6463, e-pos [email protected] / [email protected]

ABR Kantoor: me Annari du Plessis, Posbus 13528, Hatfield 0028, tel 012 342 0092 (k), faks 012 342 0370/0380, e-pos [email protected], tel 012 342 0092.

Argief: dr Andrew Kok, Posbus 34, Stellenbosch 7599, sel 082 500 6758, tel 021 882 9923, e-pos [email protected], faks 086 617 5961/2/3.

Ekumene: Algemene Sekretaris, dr Gustav Claassen, Posbus 13528, Hatfield 0028, e-pos [email protected] of [email protected], tel 012 342 0092. (Vergelyk Reglement 22 vir ’n uiteensetting van die NG Kerk se ekumeniese betrekkinge)

Finansies: me Annette van Niekerk, Posbus 13528, Hatfield 0028, tel 012 342 0092, e-pos [email protected]  

Inligtingsbeampte van die NG Kerk itv Wet 2 van 2000: dr Gustav Claassen, Posbus 13528, Hatfield 0029, Suid-Afrika, tel +27 012 342 0092, faks 012 342 0370, e-pos [email protected]

Adjunkinligtingsbeampte: dr Andrew Kok, Posbus 34, Stellenbosch 7599, sel 082 500 6758, tel 021 882 9923, e-pos [email protected], faks 086 617 5961/2/3.

Redakteur Kerkbode: mnr Le Roux Schoeman, sel 0832889312 en e-pos [email protected]

Facebookblad Algemene Sinode (modereerder): dr Cobus van Wyngaard, sel 084 600 0728, e-pos [email protected]