Algemene Kuratorium

ALGEMENE KURATORIUM

Dr Frederick Marais (Voorsitter)

Dr Tertius Erasmus (Skriba)

Kuratoria: voorsitters en skribas

US: ds Peet Bester, dr Frederick Marais

UV: di Jan Lubbe, Johann Kemp

UP: ds Hannes Windell (waarnemend)

Ex Officio: dr Gustav Claassen  

Sinondale Verteenwoordigers (Een uit elke sinode wat nie reeds deur kuratoria verteenwoordig word nie) 

Oos-Kaapland: dr Carel van der Merwe (ds Danie Mouton)

Noord-Kaapland: prof Hannes Knoetze (ds André de Villiers)

KwaZulu-Natal: dr Heinrich Theunissen (dr Barry Tolmay)

Goudland: ds Nico van Rensburg

Noordelike Sinode: dr Kobus Myburgh

Hoëveld: ds Hannes Windell

Oostelike Sinode: dr Tertius Erasmus

Namibië: dr De Wet Strauss

Dosenterade:

UV: dr Martin Laubscher (prof Kobus Schoeman)

UP: prof Danie Veldsman

US: prof Marius Nel

Hugenote Kollege: prof Nelus Niemandt

VBO Forum: dr Henco van der Westhuizen

ASM: prof Hannes Knoetze

ATP: dr Roelf Opperman

Verteenwoordigers van die lidkerke van die NGK familie: VGK, RCA en NGK in Afrika soos aangewys