Algemene Kuratorium

Dagbestuur

Dr Frederick Marais (Voorsitter)

Ds Hannes Windell (ondervoorsitter)

Dr Tertius Erasmus (Skriba)

VBO: dr Jana van den Munckhof

Wes-Kaap: ds Peet Bester

Vrystaat: ds Jan Lubbe

Namibië: dr Wynand Fourie

 

Kuratoria: voorsitters en skribas

US: ds Peet Bester, dr Frederick Marais

UV: di Jan Lubbe, ds Gideon Lamprecht

UP: ds Hannes Windell

Ex Officio: dr Gustav Claassen  

Sinondale Verteenwoordigers (Een uit elke sinode wat nie reeds deur kuratoria verteenwoordig word nie) 

Oos-Kaapland: dr Carel van der Merwe (ds Danie Mouton)

Noord-Kaapland: prof Hannes Knoetze (Dr HG Pistorius)

KwaZulu-Natal: dr Barry Tolmay) ds Pieter Swanepoel

Goudland: ds Jaco Schoeman (Dr Wicus van der Merwe)

Noordelike Sinode: dr Kobus Myburgh

Hoëveld: ds Hannes Windell

Oostelike Sinode: dr Tertius Erasmus

Namibië: dr Wynand Fourie

Dosenterade:

UV: dr Martin Laubscher (prof Kobus Schoeman)

UP: prof Danie Veldsman

US: prof Marius Nel

Hugenote Kollege: prof Nelus Niemandt

VBO Forum: dr Jana van den Munckhof

ASM: prof Hannes Knoetze

ATP: dr Dewyk Ungerer

Verteenwoordigers van die lidkerke van die NGK familie: VGK, RCA en NGK in Afrika soos aangewys

Gekoöpteerde lede – Kerkeie Opleiding

Dr Kobus Myburg

Dr Johan Nel