DAGBESTUUR VAN DIE ASM

Voorsitter: ds Jan Lubbe

Ondervoorsitter: ds Maartje van der Westhuizen

Aktuarius: dr Déwyk Ungerer, Posbus 13528, Hatfield 0028, sel 082 572 6463, e-pos [email protected],

Algemene Sekretaris (ampshalwe): dr Nioma Venter, Posbus 13528, Hatfield 0028, e-pos [email protected] /[email protected], tel 012 342 0092 (k), sel 0765531831.

SINODALE VERTEENWOORDIGERS AS LEDE VAN DIE DAGBESTUUR

Wes-Kaapland: Prof Marius Nel

Oos-Kaapland: Ds Jan Grobbelaar

Noord-Kaapland: Ds Christo Jonck

KwaZulu-Natal: Dr Barry Tolmay

Goudland: Dr Grant du Plessis

Noordelike Sinode: Ds Lizl-Louise Schoeman

Sinode Hoëveld: Dr Johan Botha

Namibië: Ds Johannes Maritz

LEDE VAN DIE VOLLE ASM VERGADERING 

Wes-Kaapland: Ds Marinus Theron, Prof Marius Nel, Ds Charl Stander, Ds Elmarie Dercksen, oudl Hendri Niehaus

Oos-Kaapland: dr Chris van Wyk, dr Dewald Davel, di Danie Mouton, Eldré Bester, Jan Grobbelaar

Noord-Kaapland: di Christo Jonck, Rudi Janse van Vuuren, Estian Mentz, Marnus Geyser, ds Melt Loubser

KwaZulu-Natal: dr Heinrich Theunissen, dr Barry Tolmay, oudl Christa Bester, ds Pieter Grobler, ds Francois Neethling

Vrystaat: di Jan Lubbe, Adrie Potgieter, Christo Weideman drr Dawie Botes, Leon Foot

Goudland: drr Grant du Plessis, Jaco Schoeman, di Marius de Beer, Poea van der Merwe, Anton Mieny

Noordelike Sinode: drr Fanie Cronjé, Bernice Serfontein, di Lizl-Louise Schoeman, Paul Grobler, Rhehan Rheeder

Hoëveld Sinode: drr Johan Botha, Tom Smith, ds Hannes Windell, ds Yolandi Kok, Jeanine Hepburn

Oostelike Sinode: dr Tertius Erasmus, di Maartje van der Westhuizen, Francois Retief, Hardus van Niekerk, Willem Esterhuizen

Namibië: dr De Wet Strauss, di Thijs van der Merwe, Johannes Maritz, Kenneth McKenzie, Christo van Heerden

(Verteenwoordigers van taakspanne wanneer ‘n verslag dien)

VERTEENWOORDIGERS OP UITNODIGING WANNEER BETROKKE SAAK DIEN

CLF:  Me Charmain Stoffberg

Hugenote Kollege: Prof Nelus Niemandt

Bybel-Media: Dr Nico Simpson

KMDR: Ds Charl van Rensburg