EKUMENIESE VERTEENWOORDIGER Dr Nioma Venter, Posbus 13528, Hatfield 0028, tel 012 342 0092(k), tel 012 329 1943, e-pos [email protected] of [email protected] sel o765531831. Die NG Kerk is in ekumeniese dialoog/ooreenkomste met ’n wye verskeidenheid plaaslike en internasionale kerke, en ook lid van plaaslike en internasionale liggame. 1 Christian Development Trust (CDT) 2 National Religious Leaders […]

Ons is ʼn werkgroep van die Taakspan vir Missionale Roeping wat opgewonde en passievol is oor die Goeie Nuus van die evangelie. Ons is bevoorreg om mense te nooi en te inspireer om die Goeie Nuus van die koninkryk van God wat aangrypend in die Here Jesus Christus geopenbaar is, vars en nuut te herontdek. […]

IN PAS met die lewende God: Ritmes en gewoontes van Roepingsgetroue Gemeentes is ‘n handleiding wat deur die taakspan ontwikkel is om gemeentes te help om ‘n missionale kultuur in die gemeente te vestig. Die In Pas beweging vestig leergemeenskappe in die sinodes wat gemeentes help om praktyke en gewoontes in te oefen sodat ons roepingsgetrou […]

Voorsitter:  Ds Anriette de Ridder Skriba: ds Lerisa Meyer Onder-Voorsitter:  ds Wynand van Niekerk Add lid:  ds Francois Maritz Wes-Kaapland:  ds Christi Thirion Oos-Kaapland: ds Nardus Greyling Noord-Kaapland: ds Chris van der Linde KwaZulu-Natal: ds Lerisa Meyer Vrystaat: ds Francois Lamprecht Goudland: ds Adelle Swanepoel Noordelike Sinode: ds Wynand van Niekerk Hoëveld: ds Waldo Niemandt Oostelike Sinode: ds Carli Fourie Namibië: me Carmen Steyn […]

Organisasie se werksaamhede Die KMDR is ‘n Nasionale Netwerk van kerklike maatskaplike diensorganisasies, wat ook as ‘n selfstandige Nie-Winsgewende Organisasie (NPO 001-694) geregistreer is. Die KMDR bied ‘n ruimte waarbinne sy lidorganisasies onderling met mekaar skakel, navorsing doen, inligting deel en opleiding koördineer. Die lidorganisasies lewer  professionele vakkundige en statutêre maatskaplike ontwikkelingsdienste aan alle mense in […]

Algemene Bestuurder: dr Gustav Claassen (Sameroeper) Sinodale verteenwoordigers (met sekundi) Wes-Kaapland: Ds Marinus Theron (me Ronelda Visser) Oos-Kaapland: ds Danie Mouton Noord-Kaapland: ds Christo Jonck KwaZulu-Natal: dr Barry Tolmay (mnr Louis Nel) Vrystaat: dr Leon Foot (me Celicia McLean) Goudland: ds Anton Mieny Noordelike Sinode: ds Paul Grobler (me Hermien Swart) Hoëveld: ds Hannes Windell Oostelike Sinode: ds Francois Retief Namibië: ds Thijs van der Merwe […]