Dr Leon Foot (Voorsitter)

Mnr Dawie Klopoer (PSG)

Mnr Johan Kruger (Noordelike Sinode)

Mnr Chris Wehmeyer (PSG)

Mnr Leon Brummer

Ds Rehan Rheeder

Mnr Paul Johl

Mnr Adriaan de Ruiter

Prof Jan van Heerden

Ds Petrus Botha

Lede/Verteenwoordigers van die Algemene Sinode kantoor

Dr Dewyk Ungerer (Aktuarius)

Me Jeanine van der Merwe (Finansiële beampte)