Beleggingskomitee

Dr Leon Foot (Voorsitter)

Mnr Dawie Klopoer (PSG)

Mnr Johan Kruger (Noordelike Sinode)

Mnr Chris Wehmeyer (PSG)

Mnr Leon Brummer

Mnr Paul Johl

Mnr Adriaan de Ruiter

Lede/Verteenwoordigers van die Algemene Sinode kantoor

Dr Gustav Claassen (Algemene Sektrtaris)

Dr Lourens Bosman (Algemene Bestuurder)

Me Jeanine van der Merwe (Boekhouer)