Beleggingskomitee

Dr Leon Foot (Voorsitter)

Mnr Dawie Klopoer (PSG)

Mnr Johan Kruger (Noordelike Sinode)

Mnr Chris Wehmeyer (PSG)

Mnr Leon Brummer

Mnr Paul Johl

Mnr Adriaan de Ruiter

Prof Jan van Heerden

 

Lede/Verteenwoordigers van die Algemene Sinode kantoor

Dr Gustav Claassen (Algemene Sektrtaris)

Dr Lourens Bosman (Algemene Bestuurder)

Me Jeanine van der Merwe (Boekhouer)