Bediening

Organisasie se werksaamhede Die KMDR is ‘n Nasionale Netwerk van kerklike maatskaplike diensorganisasies, wat ook as ‘n selfstandige Nie-Winsgewende Organisasie (NPO 001-694) geregistreer is. Die KMDR bied ‘n ruimte waarbinne sy lidorganisasies onderling met mekaar skakel, navorsing doen, inligting deel en opleiding koördineer. Die lidorganisasies lewer  professionele vakkundige en statutêre maatskaplike ontwikkelingsdienste aan alle mense in […]

EKUMENIESE VERTEENWOORDIGER Dr Nioma Venter, Posbus 13528, Hatfield 0028, tel 012 342 0092(k), tel 012 329 1943, e-pos [email protected] of [email protected] sel o765531831. Die NG Kerk is in ekumeniese dialoog/ooreenkomste met ’n wye verskeidenheid plaaslike en internasionale kerke, en ook lid van plaaslike en internasionale liggame. 1 Christian Development Trust (CDT) 2 National Religious Leaders […]