Nuusbrief

Die nuutste Kerkorde & Reglemente is pas voltooi. Kommunikasie oor die bestel van gedrukte eksemplare sal na sinodale kantore gestuur word vanwaar dit verder hanteer sal word. Intussen kan ‘n PDF dokument hier afgelaai word. Kerkorde&Reglemente 2023 In die voorwoord van die nuwe Kerkorde & Reglemente skryf dr Bertus Celliers, voorsitter van die Algemene Taakspan […]

Beste kollega Ek hoop en vertrou dat dit met jou goed gaan in ’n tyd wat ongelooflike eise aan ons stel. Die Covid-19-pandemie het baie van ons diep geraak. Baie het geliefdes verloor, uitdagings is aan ons en geliefdes se gesondheid gestel, bedienings moes totaal herstruktureer word. Talle predikante en lidmate beleef geestelike tamheid en […]

Wat moet die kerk nou doen Die NG Kerk neem met groot kommer en hartseer kennis van gebeure wat hom die afgelope paar dae in veral Kwa-Zulu Natal en Gauteng afspeel. Wyd verspreide insidente van chaos, plundering, geweld en gevolglik ook stygende lewensverlies is uiters onrusbarend. Die intensiteit van ongekende argelose dade van wetteloosheid het […]

Beste kollega Hopelik sal jy kan getuig dat dit in die huidige omstandighede met jou goed gaan. Laat ons nie ophou om in hierdie tyd vir mekaar te bid en mekaar te bemoedig nie. Met hierdie skrywe wil ek aan jou inligting deurgee oor die PEPUDA-wetgewing. Ek het al heelwat navrae van kollegas direk beantwoord. […]

Die Argivaris en Aktuarius het opdrag gekry om ’n handleiding saam te stel oor die hantering van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, die sogenaamde POPI-wet (bekend as POPIA). Die handleiding is nou op die Algemene Sinode se webwerf beskikbaar. KLIK HIER om die handleiding af te laai. Neem asseblief kennis van die […]

Beste Kollega Ek vertrou dat dit met jou goed gaan te midde van sekerlik die moeilikste tyd in ons geskiedenis met die uitdagings wat COVID-19 bring. Daar is rede tot groot dankbaarheid oor die rol wat die NG Kerk in plaaslike gemeenskappe speel. Pragtige verhale van hoop is volop en spreek boekdele oor die getuienis […]