Beste Kollegas

Ek kry in hierdie stadium redelik baie navrae oor begrafnisse. Die kommunikasie deur amptelike kanale is in baie opsigte nie duidelik nie. In gesprekke tot dusver met regeringswoordvoerders kom daar nie altyd meer duidelikheid nie.

Die Minister van Saamwerkende Regering het op 23 Maart ’n tweede, aanvullende stel regulasies uitgevaardig wat daarop gemik is om die verspreiding van die COVID-19-virus te keer. Die eerste regulasies is verlede week ná president Ramaphosa se afkondiging uitgevaardig, onder meer die bepaling dat daar minder as 100 mense by ’n samekoms moet wees.

Op 26 Maart is sekere riglyne in die staatskoerant gepubliseer wat meer inligting bevat. Dit is gepubliseer onder die opskrif:

FUNERAL REGULATIONS DURING THE INITIAL 21 DAY LOCKDOWN PERIOD.

Regulations and Gazette Notices issued on the 25th of March 2020. Lockdown effective from 23:59 on Thursday 26 March 2020.

KLIK HIER vir ’n opsomming hiervan aan, in Engels, sodat julle dit met kollegas van ander kerke kan deel.

In Bylaag B word persone geïdentifiseer wat noodsaaklike dienste moet lewer. Predikante se dienste in ’n geval van nood word onder punt 10, 11 en 27 genoem. Die kerkraad as julle werkgewer kan ’n brief op ’n briefhoof aan julle verskaf.

KLIK HIER vir die inligting wat op so ’n brief moet kom. Wat die situasie ook al mag wees, maak asseblief seker getalle word beperk. Dit spaar lewens.

Saam in Sy diens

Gustav Claassen
Algemene Sekretaris
Nederduitse Gereformeerde Kerk