Dokumente

Roepingsverklaring 2024 A1

Advies van die ASM oor Opskorting van Kerkverband

Pastorale Brief na die 4e ASM-vergadering

Algemene Sinode 2023

Handelinge van die Algemene Sinode 2023 [NUUT]

Agenda 2023

Addendum to die Agenda

Gespreksriglyne

‘n Gespreksmatige benadering tot onderskeiding

POPIA Handleiding

KLIK HIER vir die POPIA Handleiding

COVID-19

KLIK  HIER vir alle skrywes en dokument rakend Covid-19.

NAVORSINGVERSLAE

KLIK HIER vir verslae van navorsingsprojekte.

KERKORDE

Alle formele dokumente sal voortgaan direk na die kerkagief gekoppel word. Dit help dat ons altyd die mees opdateerde dokument beskikbaar stel aan predikante en gemeentes. Vir enige navrae, kontak asseblief die kantoor van die kerkargief telefonies by 021 882 9923 of via e-pos by [email protected]

ANDER DOKUMENTE