Dr Nioma Venter (Voorsitter) (Algemene Sekretaris)

Dr Cobus van Wyngaard (Skriba)

Me Adele Lombard (BM)

Mnr le Roux Schoeman (Kerkbode)

Sinodale verteenwoordigers

Wes-Kaapland:  me Ronelda Visser

Oos-Kaapland: ds Danie Mouton

Noord-Kaapland:  ds Christo Jonck

KwaZulu-Natal: mnr Louis Nel

Vrystaat: dr Leon Foot (me Celicia McLean)

Goudland: ds Anton Mieny

Noordelike Sinode: ds Hermien Swart (Paul Grobler)

Hoëveld: ds Hannes Windell

Oostelike Sinode: ds Francois Retief

Namibië: ds Thijs van der Merwe