EKUMENIESE VERTEENWOORDIGER

Dr Nioma Venter, Posbus 13528, Hatfield 0028, tel 012 342 0092(k), tel 012 329 1943, e-pos [email protected] of [email protected] sel o765531831.

Die NG Kerk is in ekumeniese dialoog/ooreenkomste met ’n wye verskeidenheid plaaslike en internasionale kerke, en ook lid van plaaslike en internasionale liggame.

1 Christian Development Trust (CDT)

2 National Religious Leaders Forum

3 National Church Leaders Consultation

4 Tussenkerklike Raad

5 Conventus van Reformatoriese Kerke

6. Evangelical Alliance of South Africa (TEASA)

7 Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK)

8 NG / Katolieke Dialoog

9. National Religious Association for Social Development (NRASD)

10 Kommissie vir Buitelandse Bediening (KBB) van die NG Kerk, NH Kerk en Gereformeerde Kerke

11 Benchmarks Foundation

12 South African Faith Communities’ Environment Institute (SAFCEI)

13 Security Services Christian Advisory Board (SSCAB)

14 CUC (Church Unity Commission)