Ekumene Inligting

EKUMENIESE VERTEENWOORDIGERS (STAANDE)

Dr Gustav Claassen, Posbus 13528, Hatfield 0028, tel 012 342 0092(k), tel 012 329 1943, e-pos [email protected] of [email protected] sel 082 856 5680. Die NG Kerk is in ekumeniese dialoog/ooreenkomste met ’n wye verskeidenheid plaaslike en internasionale kerke, en ook lid van plaaslike en internasionale liggame.

1 Christian Development Trust (CDT)

Dr Gustav Claassen

2 National Religious Leaders Forum

Ds Nelis J van Rensburg en dr Gustav Claassen

3 National Church Leaders Consultation

Ds Nelis J van Rensburg en dr Gustav Claassen

4 Tussenkerklike Raad

Dr Gustav Claassen, dr Déwyk Ungerer en ds Maartje van der Westhuizen

5 Conventus van Reformatoriese Kerke

Dr Gustav Claassen, ds Heerden van Niekerk en verteenwoordigers uit die omgewing afhangende of die Conventus in die Suide of Noorde plaasvind

6 The Evangelical Alliance of South Africa (TEASA)

Dr Gustav Claassen

7 Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK)

Dr Gustav Claassen, di Nelis J van Rensburg, Jana de Lange, Nioma Venter

8 NG / Katolieke Dialoog

Drr Gustav Claassen, Rudolph Scharneck, prof Piet Meiring

9 Direksie Hugenote Kollege

Drr Botha van Aarde en Gustav Claassen

10 National Religious Association for Social Development (NRASD)

Dr Johan Botha

11 Kommissie vir Buitelandse Bediening (KBB) van die NG Kerk, NH Kerk en Gereformeerde Kerke

Drr Gustav Claassen (sameroeper), Barry Tolmay

12 Benchmarks Foundation

Prof Willie van Heerden

13 South African Faith Communities’ Environment Institute (SAFCEI)

Dr Braam Hanekom

14 Security Services Christian Advisory Board (SSCAB)

Drr Gustav Claassen, Déwyk Ungerer, ds Melanie Smit

15 CUC (Church Unity Commission)

Drr Gustav Claassen, Frederick Marais, ds Charlotte Sibanyoni