Die Afrikaanse kerke in Suid-Afrika is bewus daarvan dat talle van hulle lidmate geëmigreer het of tydelik in die buiteland werk. Dit is vir die kerk belangrik dat hierdie lidmate in hulle nuwe tuistes as Christene ook kerklik ‘n tuiste sal vind en pastoraal versorg word. Die Tussenkerklike Kommissie vir Buitelandse Bediening is hiermee behulpsaam […]