Algemene inligting rakende die bevestiging en registrasie van huwelike

Departement Binnelandse Sake se webblad: www.home-affairs.gov.za

Belangrike inligting vir Huweliksbevestiger

  • Registrasie van huwelike – dokumentasie benodig
  • Kwitansie vir inhandiging van vorms by Department van Binnelandse Sake – dit dien as skriftelike bewys dat ‘n huwelik (of meer as een huwelik) se dokumentasie wel by die DBS ingehandig is.
  • Registrasie van huwelike – Dept van Binnelandse Sake indieningstydperk -​Vorm DHA 30
  • Huweliksregistrasievorm – Klik hier vir wenke vir die invul van die vorms
  • Huwelike – Buitelanders, geskiedenis, weduwee, wewenaar

NUUTSTE GESPREK MET DIE DEPT VAN BINNELANDSE SAKE.

2016 – Departement Binnelandse sake

Gesprek met die Departement oor die registrasie van huweliksbevestigers, diens by inhandigingskantore en die skuif van huweliksbevestigers se leêrs van een kantoor na ‘n ander.