IN PAS met die lewende God: Ritmes en gewoontes van Roepingsgetroue Gemeentes is ‘n handleiding wat deur die taakspan ontwikkel is om gemeentes te help om ‘n missionale kultuur in die gemeente te vestig. Die In Pas beweging vestig leergemeenskappe in die sinodes wat gemeentes help om praktyke en gewoontes in te oefen sodat ons roepingsgetrou kan leef. Kliek op die skakel om op hulle aanlyn platform te registreer en deel te word van leergemeenskap saam met ander gemeentes oor die land.

Voorsitter: Dr Tom Smith