Samestelling NG Kerk • Die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NG Kerk) bestaan as organisasie uit tien (10) sinodes. Nege sinodes is in Suid-Afrika. Die tiende sinode is in Namibië. Die sinodes se grense volg min of meer dié van die provinsies van die land. • Die 10 sinodes neem verantwoordelikheid vir die werk binne geografiese streke […]

Klik op die onderstaande skakels om die sinodes se webblaaie te besoek. Wes-Kaapland Oos-Kaapland Noord-Kaapland KwaZulu-Natal Vrystaat Goudland Noordelike Hoëveld Oostelike Namibië

Algemene Sinode 2023 Agenda 2023 Addendum to die Agenda Gespreksriglyne ‘n Gespreksmatige benadering tot onderskeiding POPIA Handleiding KLIK HIER vir die POPIA Handleiding COVID-19 KLIK  HIER vir alle skrywes en dokument rakend Covid-19. NAVORSINGVERSLAE KLIK HIER vir verslae van navorsingsprojekte. KERKORDE Kerkorde 2023 Reglemente 2023 Kerkorde 2019 Church Order 2019 Kerkorde 2015 Kerkorde 2013 Kerkorde 2011 Alle formele […]

2020 Predikante Paneel 1 – 2020 Vorige verslae Algemene Sinodebesluite oor SKRIF 1986, 1990, 2002, 2004 Verslag Homoseksualiteit (Algemene Sinode 2007) Predikanteprofiel en aftree-ouderdom finaal ASM Projek: Die NG Kerk en die groot gaping tussen ryk en arm

BESLUIT: ALGEMENE SINODE 2013 “Wat beteken dit om ʼn denominasie te transformeer na ʼn missionale gemeente? Binne hierdie breër vraag word die terrein van ondersoek vir Gemeentebediening   omskryf as: Hoe lyk die bedienings-praktyke van uitnemende missionale gemeentes in die NG Kerk? Die Algemene Sinode besluit in 2013 dat ’n netwerk vir Gemeentebediening gevestig word om die […]

Handleiding vir die Erediens Die NG Kerk liturgie- en formulierboek vir gebruik tydens eredienste. Hierin is talle bykomende formuliere en liturgieë vir gewone en alternatiewe dienste, huwelike, begrafnisse asook ekumeniese byeenkomste bygewerk. Klik hier om die produk te koop SANG EN MUSIEK Die taakspan FLAM bestaan uit ‘n groep aanbiddingsleiers (sommiges is predikante) wat op ‘n gereelde […]