Voorsitter:  Ds Anriette de Ridder

Skriba: ds Lerisa Meyer

Onder-Voorsitter:  ds Wynand van Niekerk

Add lid:  ds Francois Maritz

Wes-Kaapland:  ds Christi Thirion
Oos-Kaapland: ds Nardus Greyling
Noord-Kaapland: ds Chris van der Linde
KwaZulu-Natal: ds Lerisa Meyer
Vrystaat: ds Francois Lamprecht
Goudland: ds Adelle Swanepoel

Noordelike Sinode: ds Wynand van Niekerk
Hoëveld: ds Waldo Niemandt
Oostelike Sinode: ds Carli Fourie
Namibië: me Carmen Steyn (Jeugwerker)

Subspanne:

Kategese: ds Wynand van Niekerk

Imagine: ds Anriette de Ridder

 

Taakspan se werksaamhede

Taakspan Geloofsvorming: Jeug is verantwoordelik vir die holistiese netwerke en samewerking van jeugbedienings in die kerk. Dit sluit die koördinering tussen subspanne soos kategese en #Imagine met verteenwoordigers van elke streeksinode in.