Jeug Netwerk

JEUG NETWERK

Voorsitter:  Ds Wynand van Niekerk

Skriba: ds Marius Schoombie

Onder-Voorsitter:  ds Anriette de Ridder

Add lid:  ds Francois Maritz

Wes-Kaapland: ds Anriette de Ridder ds Christi Thirion
Oos-Kaapland: ds Nardus Greyling
Noord-Kaapland: ds Santie Nel
KwaZulu-Natal: ds Marius Schoombie (ds Larisa Meyer)
Vrystaat: ds Francois Lamprecht
Goudland: ds Adelle Swanepoel

Noordelike Sinode: ds Corné Randall
Hoëveld: ds Waldo Niemandt
Oostelike Sinode: ds Gerrit Vosloo
Namibië: Vakant

Subspanne:

Kategese: ds Wynand van Niekerk

Imagine: ds Anriette de Ridder

Taakspan se werksaamhede

Taakspan Geloofsvorming: Jeug is verantwoordelik vir die holistiese netwerke en samewerking van jeugbedienings in die kerk. Dit sluit die koördinering tussen subspanne soos kategese en #Imagine met verteenwoordigers van elke streeksinode in.