Jeug Netwerk

Wes-Kaapland: ds Anriette de Ridder
Oos-Kaapland: ds Nardus Greyling
Noord-Kaapland: ds Santie Nel
KwaZulu-Natal: ds Marius Schoombie
Vrystaat: ds Francois Lamprecht
Goudland: dr Wicus van der Merwe
Noordelike Sinode: ds Wynand van Niekerk (sameroeper)
Hoëveld: ds Waldo Niemandt
Oostelike Sinode: ds Gerrit Vosloo, (ds Corné Randall)
Namibië: ds Ernst Coetzee

Subspanne:

Kategese: ds Wynand van Niekerk

Onderwys: ds Gert van der Merwe

Imagine: ds. Fouche de Wet

Taakspan se werksaamhede

Taakspan Geloofsvorming: Jeug is verantwoordelik vir die holistiese netwerke en samewerking van jeugbedienings in die kerk. Dit sluit die koördinering tussen subspanne soos onderwys, kategese en #Imagine met verteenwoordigers van elke streeksinode in.