Kerkkalender 2020

Nuwejaarsdag 1 Januarie
Week van gebed Januarie
Lydensweke begin 23 Februarie
Biddag vir Opvoeding en Onderwys 9 Februarie
Sinodale Dankdag (VS) 9 Februarie
Aswoensdag 26 Februarie
Wêreldbiddag vir vroue 6 Maart
Wêreldbiddag vir mans 7 Maart
Menseregtedag 21 Maart
Dag van Danksegging en Verootmoediging 5 April
Goeie Vrydag 10 April
Paasfees 12 April
Gesinsdag 13 April
Vryheidsdag 27 April
Werkersdag 1 Mei
Sinodale Bid- en Dankdag (Kaap) 3 Mei
Arbeidsondag 3 Mei
Moedersdag 10 Mei
Hemelvaart 21 Mei
Pinksterfees 31 Mei
Biddag vir die Ekologie 7 Junie
Biddag vir Jeug en Kategese 14 Junie
Jeugdag 16 Junie
Nasionale Dag vir Blindes 21 Junie
Vadersdag 21 Junie
Biddag vir Alkoholiste (VS) 28 Junie
Biddag vir Middel- en Rehabilitasie-Afhanklikes (NAM) 28 Junie
Nasionale Vrouedag 9 Augustus
Publieke vakansiedag 10 Augustus
Bybelsondag 30 Augustus
Nasionale Biddag vir Dowes 6 September
Leprosiedag (Melaatse) 13 September
Sinodale Bid- en Dankdag (VS) 13 September
Toerustingsondag 13 September
Erfenisdag 24 September
Bediening aan die Jode 28 September
Biddag vir Bejaardes 4 Oktober
Biddag vir Gesondheidsdienste 18 Oktober
Hervormingsfees 25 Oktober
Biddag vir Beskermingsdienste 15 November
Biddag in Aansluiting by Wêreldvigsdag 29 November
Wêreldvigsdag  1 Desember
Versoeningsdag 16 Desember
Kersdag  25 Desember
Welwillendheidsdag 26 Desember